Scrisoare deschisă către Adrian Iorgulescu, Ministrul Culturii şi Cultelor Protestăm public faţă de ordinul Ministrului publicat pe site-ul Ministerului Culturii şi Cultelor, în data de 11.10.2007, care anunţa o sesiune de achiziţii de artă plastică. Semnatarii acestei scrisori deschise doresc să pună în evidenţă faptul că sistemul prin care sunt făcute achiziţiile este unul prost gândit. El este ineficient, discriminatoriu şi contrar oricăror cutume europene. Probleme de fond legate de statutul colecţiei care face obiectul sesiunii de achiziţii: Deşi MCC face achiziţia, nu este deloc limpede cine este proprietarul de drept al colecţiei rezultate şi ce statut de patrimoniu are aceasta.
 1. DeÅŸi, după cum este anunÅ£at printr-o formulă ambiguă pe site-ul MCC, ÅŸtim că „achiziÅ£ia se face prin MNAC”, nu este deloc clar dacă MNAC girează profesional prin specialiÅŸti alegerea lucrărilor, gerează institutional achizitia sau urmează să fie depozitarul de facto al colecÅ£iei. Ceea ce revine la a spune că nu există o clarificare a relaÅ£iilor dintre MCC si MNAC din punctul de vedere al gestionării ÅŸi deÅ£inerii colecÅ£iei.
 2. Indiferent de statutul juridic al colecÅ£iei ÅŸi de problema proprietăţii de drept asupra acesteia, ramîn ambigue criteriile de constituire a colectiei: deÅŸi pare a fi vorba despre achiziÅ£ia unor lucrări reprezentative pentru arta contemporană românească, procedura de achiziÅ£ie face posibilă ofertarea oricărei lucrări „de artă plastică româneasca”, de pildă, pentru a lua un caz limită, o lucrare de secol XIX pe care moÅŸtenitorii direcÅ£i ai autorului decid să o vîndă in cadrul sesiunii.
 3. Se adaugă la aceste ambiguităţi un fapt intolerabil pentru o instituţie ca MCC care ar trebui să acţioneze în condiţii de înaltă transparenţă, anume faptul că nicăieri nu sunt anunţate public identitatea şi numărul experţilor care vor face selecţia lucrărilor. Credem că este intolerabil să fim în situaţia de a nu şti nimic în legatură cu identitatea Comisiei, pînă în ultima zi înainte de termenul limită pentru depunerea dosarelor.
Ţinînd cont de toate acestea, Nu suntem de acord cu: 1. Cine face achiziţii Acum selecţia e făcuta la MCC în loc de MNAC.
 • Este o comisie organizată ad-hoc, ce nu a fost oficial anunÅ£ată din timp. Nici până acum nu ÅŸtim cine face parte din ea.
Selecţia nu ar trebui făcută de MCC, ci de o comisie a MNAC formată din curatori angajaţi ai MNAC, adică din persoane conştiente, responsabile şi direct implicate în colecţia instituţiei din care fac parte. 2. Procedura prin care se fac achiziţii de artă contemporană Criteriile de selecţie Preselecţia lucrărilor nu poate fi făcută de către artist pentru MCC. Muzeul trebuie să se documenteze, să aleagă şi să decidă care lucrări pot face parte din colecţia sa. Metodologia de selecţie a actualei sesiuni de achiziţii care nu permite comisiei o vedere de ansamblu a fenomenului artistic şi nici o selecţie în cunoştinţă de cauză a operelor. Acum se întâmplă astfel:
 • artiÅŸtii care au aflat de anunÅ£ îşi fac dosare (aceste dosare sunt depuse de artiÅŸti personal), ÅŸi conÅ£in fotografii ale unor lucrări originale sau cataloage
 • perioada de depunere a dosarelor este extrem de scurtă (pentru mulÅ£i artiÅŸti trei săptămâni nu sunt suficiente pentru a se informa ÅŸi a se pregăti).
Timpul acordat de comisie pentru selecÅ£ie Daca o comisie formată din aproximativ 7 sau 8 membri trebuie să aleagă în aproximativ 10 ore dintr-un volum de aproximativ 600 de lucrări – presupunând că această comisie funcÅ£ionează cum a mai făcut-o ÅŸi în trecut – atunci patrimoniul naÅ£ional de artă plastică se creează printr-o selecÅ£ie de o lucrare pe minut, ceea ce este cel putin bizar. Mai mult, alegerea lucrării se face după un material impropriu. Fotografia unei lucrări poate ascunde vicii de tehnică ÅŸi nu redă complet dimensiunea estetică a lucrării. Normal ar fi ca lucrarea în sine să fie văzută ÅŸi selectată de către comisie. 3. Când se fac achiziÅ£ii AchiziÅ£iile de artă contemporană s-au făcut o dată la 6 ani ÅŸi în acelaÅŸi stil. AchiziÅ£iile trebuie să fie o practică transparentă, FRECVENTÄ‚ ÅŸi asumată a muzeului ÅŸi nu un ajutor social mascat din partea statului pentru artiÅŸti. Pentru acest lucru, muzeelor ar trebui să li se ofere un buget anual de achiziÅ£ii ÅŸi libertatea de a-l folosi în funcÅ£ie de criteriile specifice fiecărei instituÅ£ii. 4. Discriminarea introdusă de această sesiune de achiziÅ£ii Actualul ordin al ministrului în privinÅ£a achiziÅ£iei de artă plastică este discriminatoriu faţă de lucrările care fac subiectul unui contract de exclusivitate cu galerii sau faţă de lucrări care aparÅ£in unor colecÅ£ionari sau fundaÅ£ii ÅŸi care sunt disponibile pentru vânzare. 5. Principiul după care este organizată colecÅ£ia de artă contemporană Credem că o colecÅ£ie trebuie să pornească de la lucrări ÅŸi nu de la dosare alcătuite de artiÅŸti. Un sistem sănătos oferă muzeelor posibilitatea de a face lucrul acesta fără intervenÅ£ia Ministerului. Suntem de părere că fiecare echipă curatorială a oricărui muzeu trebuie să poată decide asupra achiziÅ£iilor proprii. ÃŽn final propunem:
 • Eliminarea tuturor acestor discrepanÅ£e prin propunerile de mai sus.
 • Oprirea actualei sesiuni de achiziÅ£ii ÅŸi a cheltuirii inutile a 500.000 de euro.
 • IniÅ£ierea unei dezbateri publice care să ia în considerare disfuncÅ£iile de mai sus.
Acest protest se concretizează, din partea artiÅŸtilor, prin refuzul de a participa la această sesiune de achiziÅ£ii datorită tuturor considerentelor enunÅ£ate anterior. â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€? Anunt original al MCC-ului . Data introducerii: 11.10.2007 Ministerul Culturii ÅŸi Cultelor achiziÅ£ionează, prin Muzeul NaÅ£ional de Artă Contemporană, lucrări de artă plastică românească. Lucrările vor fi selecÅ£ionate ÅŸi evaluate de către o Comisie de selecÅ£ie ÅŸi evaluare constituită din specialiÅŸti în domeniu, recunoscuÅ£i pentru competenÅ£a profesională ÅŸi probitatea morală, numită prin Ordin al Ministrului Culturii ÅŸi Cultelor. La procedura de selecÅ£ie pot participa persoanele având calitatea de autor în sensul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor ÅŸi drepturile conexe, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, precum ÅŸi moÅŸtenitorii direcÅ£i ai drepturilor patrimoniale de autor. Prin faptul participării la procedura de selecÅ£ie, se presupune că persoanele fizice care vor propune spre achiziÅ£ie lucrări de artă plastică îşi asumă statutul de autor sau moÅŸtenitor direct al autorului, cu posibilitatea ca, în situaÅ£ia în care lucrarea (lucrările) va fi selecÅ£ionată, să negocieze cu Muzeul NaÅ£ional de Artă Contemporană un contract privind cesionarea drepturilor patrimoniale de autor asupra operei selecÅ£ionate. ÃŽnscrierea la procedura de selecÅ£ie se va realiza fără taxă, prin depunerea la Muzeul NaÅ£ional de Artă Contemporană – Serviciul Economic, Teatrul NaÅ£ional BucureÅŸti, Galeria Etaj ¾, Bd. N. Bălcescu nr. 2, sector 1, 010051, a unei documentaÅ£ii care să cuprindă următoarele: a) curriculum vitae al autorului, însoÅ£it de material documentar asupra ultimei perioade de creaÅ£ie (catalog ; fotografii); b) imagini referitoare la lucrarea/lucrările propuse spre achiziÅ£ie, însoÅ£ite de oferte de preÅ£. DocumentaÅ£ia poate fi depusă în perioada 15 octombrie – 02 noiembrie 2007. DirecÅ£ia Generală Patrimoniu Cultural NaÅ£ional â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?â€â€?

Lista de semnatari

 1. Dan Popescu
 2. Daniel Gontz
 3. Matei Caltea
 4. Dumitru Gorzo
 5. Mihai Pop
 6. Dan Perjovschi
 7. Diana Dochia
 8. Florin Ciulache
 9. Emanuel Borcescu
 10. Serban Savu
 11. Catalin Burcea
 12. Ana Banica
 13. Vlad Nanca
 14. Victor Man
 15. Mircea Suciu
 16. Marius Bercea
 17. Liviana Dan
 18. Mihnea Mircan
 19. Matei Bejenaru
 20. Nicu Ilfoveanu
 21. Anca Benera
 22. Stefan Caltea
 23. Iuliana Vaslan
 24. George Vasilache
 25. Adriana Jebeleanu
 26. Alina Popa
 27. Vali Chinchisan
 28. Ana Maria Micu
 29. Catalin Petrisor
 30. Alexandru Paul
 31. Sorin Tara
 32. Ildiko Muresan
 33. Flavia Marele
 34. Andras Szabo
 35. Stefan Triffa
 36. Oana Lohan
 37. Bogdan Bordeianu
 38. Radu Dumitriu
 39. Aneli Munteanu
 40. Stefan Cosma
 41. Carmen Acsinte
 42. Alexandru Radvan
 43. Liliana Basarab
 44. Mihaela Kavdanska
 45. Dilmana Iordanova
 46. Tudor Prisacariu
 47. Ana Alexandra Blidariu
 48. Larisa Sitar
 49. Mircea Cimpian
 50. Berszan Zsolt
 51. Sebastian Moldovan
 52. Victor Velculescu
 53. Gili Mocanu
 54. Dragos Platon
 55. Gabriel Baldovin
 56. Dan Piersinaru
 57. Razvan Neagoe
 58. Alina Tudor
 59. Nicolae Onucsan
 60. Mihai Zgondoiu
 61. Donald Simionoiu
 62. Alexandru Antik
 63. Rudolf Bone 
 64. Ioan Augustin 
 65. Alexandru Patatics
 66. Eugen Alexandru Gustea
Cine mai doreste poate sa se alature actiunii, luni urmind a fi depusa scrisoarea la MCC. Ea poate fi semnata fie la sediul galeriei H’Art, fie puteti sa trimiteti un mail pe adresa event@hartgallery.ro in care sa va exprimati acordul.
We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications